IMPACTES EN L´HIDROSFERA

EUTROFITZACIÓ

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/peliculas/Eutrofizacion/Eutrofizacion.swf

http://amadeublasco.deviantart.com/art/Eutrophication-454671589


DEPURACIÓ I POTABILITZACIÓ

 http://cienciasnaturales.es/POTABILIZACION.swf

IMPACTES EN EL SÒL


 https://www.residuonvas.cat/
JOC:  ELS RESIDUS
Campanyes a Catalunya:  campanyes foment del reciclatge

https://www.ambientech.org/ambientech/spa/animation/principales-alteraciones-en-los-r%C3%ADos-y-acu%C3%ADferos


https://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/

ELS IMPACTES EN L´ATMOSFERA

IMPACTES ATMOSFERA

Col·loqui amb especialistes sobre contaminació atmosfèrica:   http://rtve.es/v/1077382

OZÓ un contaminant a la troposfera

La contaminació atmosfèrica és un procés complexe

Situacions especials de contaminació

BOIRUM (SMOG)PLUJA ÀCIDAEFECTE HIVERNACLE

http://elpais.com/elpais/2016/10/24/ciencia/1477318189_309369.html

ESPIRAL DE TEMPERATURES TERRESTRES

DISMINUCIÓ CAPA D´OZÓ

http://elpais.com/elpais/2016/06/30/ciencia/1467297683_199181.html#?id_externo_nwl=newsletter_ciencia20160702


CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ


http://www.gencat.cat/mediamb/videos_aire/index.html
EDUCACIÓ AMBIENTAL--- http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/plans_de_millora/material_multimedia/


CONTAMINACIÓ SONORA

Edu3.cat


RECURSOS ENERGÈTICS


CARBÓ 


PETROLI

FORMACIÓ PETROLI (museu ciència Catalunya)

GAS


Accediu a la descripció del vídeo (obriu l'enllaç en una finestra nova)

PROGRAMA RTVE: polémica por el uso del fracking

http://lab.rtve.es/fracking/


CENTRAL TÈRMICAENERGIA NUCLEAR
ENERGIA HIDRÀULICAENERGIA BIOMASSAENERGIA EÒLICAENERGIA FOTOVOLTAICA


ENERGIA GEOTÈRMICA

--------------------------------------------------------------------------------

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena4/imagenes/recur_energ.swf

  • FONTS D´ENERGIA 
  •  https://www.ambientech.org/spa/animation/las-energ%C3%ADas-renovables
  • http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/fuentes_energia/index_1.html

VOLS JUGAR? aquí tens dos jocs

http://www.powermatrixgame.com/es/index.html

http://www.wwf-spainsites.com/mygreenenergyplanet/


ELS COMPONENTS DE LES ROQUES

 MINERALS

LES PARTS DE L´ATMOSFERA

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1340/atmosfera.swf